سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

پیشنهادهای شگفت انگیز
105_121
14,300 تومان

بست فلزی 121-105 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 121-105 اف اف(FF-CO) 4-3/4 اینچ و 121-105 میلی متر تولید کشور ایران گالوانیزه با عرض 12 میلی متر با کیفیت بالا و به قیمت عمده

92_110
12,430 تومان

بست فلزی 110-92 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 110-92 اف اف(FF-CO) 4-3/8 اینچ و 110-92 میلی متر تولید کشور ایران گالوانیزه با عرض 12 میلی متر با کیفیت بالا و به قیمت عمده

85_103
11,330 تومان

بست فلزی 103-85 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 103-85 اف اف(FF-CO) 4-1/16 اینچ و 103-85 میلی متر تولید کشور ایران گالوانیزه با عرض 12 میلی متر با کیفیت بالا و به قیمت عمده

76_92 رو
10,340 تومان

بست فلزی 92-76 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 92-76 اف اف(FF-CO)3-5/8 اینچ و 92-76 میلی متر تولید کشور ایران گالوانیزه با عرض 12 میلی متر با کیفیت بالا و به قیمت عمده

65 _82 رو
8,800 تومان

بست فلزی 82-65 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 82-65 اف اف(FF-CO) 3-1/4  اینچ و 82-65 میلی متر تولید کشور ایران گالوانیزه با عرض 12 میلی متر با کیفیت بالا و به قیمت عمده

57-76 رو
8,580 تومان

بست فلزی 76-57 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 76-57 اف اف(FF-CO) 3 اینچ و 76-57 میلی متر تولید کشور ایران

 گالوانیزه با عرض 12 میلی متر

51_72رو
8,206 تومان

بست فلزی 72-51 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 72-51 اف اف(FF-CO) 2-7/8 اینچ و 72-51 میلی متر تولید کشور ایران

 گالوانیزه با عرض 12 میلی متر

44-64 رو
6,270 تومان

بست فلزی 64-44 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 64-44 اف اف(FF-CO) 2-1/2 اینچ و64-44 میلی متر تولید کشور ایران

 گالوانیزه با عرض 14 میلی متر

38-58 رو
6,160 تومان

بست فلزی 58-38 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 58-38 اف اف(FF-CO)2-1/4اینچ و 58-38 میلی متر تولید کشور ایران

 گالوانیزه با عرض 14 میلی متر

32-51رو
8,940 تومان

بست فلزی 51-32 اف اف(FF-CO)

بست فلزی 51-32 اف اف (FF) 2 اینچ و51-32 میلی متر تولید کشور ایران

 گالوانیزه با عرض 14 میلی متر

1 2 3 4
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول

تماس تلفنی

X